KONKURSY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW
O LAUR PADERERWSKIEGO

Konkurs został zorganizowany przez Klub Muzyki Współczesnej "Malwa". Na konkurs napłynęło 15 zgłoszeń ze szkół muzycznychz całej Polski. Przesłuchania konkursowe były otwarte dla publiczności i odbyły się w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Konkurs rozgrywał się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - uczniowie do lat 12 i II kategoria - uczniowie do lat 15.

Jury w składzie: Waldemar Malicki - przewodniczący, Lidia Długołęcka-Pinkwart, Olga Łazarska, Janusz Skowron oraz Małgorzata Perkowska-Waszek - sekretarz jury. przyznało następujące nagrody:

Nagroda Główna Laur Paderewskiego:
Nikodem Wojciechowski - uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Kurpińskiego w Poznaniu, z klasy prof. Bożeny Pawłowskiej.

I kategoria wiekowa:
I nagroda - Nikodem Wojciechowski z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Kurpińskiego w Poznaniu, z klasy prof. Bożeny Pawłowskiej
II nagrody nie przyznano
III nagroda - Mateusz Lipski z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Kurpińskiego w Poznaniu, z klasy prof. Małgorzaty Zawiejskiej


II kategoria wiekowa:
I nagroda - Piotr Różański z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, z klasy prof. Ireny Rolanowskiej
II nagroda - Mateusz Rożek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu, z klasy prof. Celiny Hellerowej
III nagroda - Łukasz Nagórka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, z klasy prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn

Wyróżnienia:
- Wojciech Pyrć ze Społecznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku, z klasy prof. Bożeny Dobrowolskiej
- Bartosz Sosnowskiz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, z klasy prof. Barbary Pęcherskiej


Jury przyznało Nagrodę Specjalną Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w postaci książek i nut - dla Nikodema Wojciechowskiego za najlepsze wykonanie utworu I.J. Paderewskiego

Na Koncert Laureatów, który odbył się w Złotej Sali Filharmonii Krakowskiej przybyli wszyscy uczestnicy konkursu, jurorzy oraz zaproszeni goście. Po wręczeniu statuetki Laur Paderewskiego (zaprojektowanej i wykonanej w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem) oraz dyplomów i nagród odbył się koncert laureatów.

W foyer Filharmonii zorganizowano wystawę dotychczas wydanych przez "Musica Jagiellonica" Dzieł wszystkich I.J. Paderewskiego oraz obrazu Pawła Bitki pt. Symfonia "Polonia" - I.J. Paderewskiego
Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941) urodził się w Kuryłówce na Podolu. Do 12 roku życia uczył się jedynie pod kierunkiem domowych nauczycieli, a następnie w Instytucie Muzycznym Warszawskim (1872-1878) w klasie fortepianu m.in. Juliusza Janothy.

Rozpoczętą w 1878 r. pracę nauczycielską (w tym samym warszawskim Instytucie Muzycznym) porzucił dla niepewnej kariery kompozytorskiej; ugruntowała ją jednak owocna współpracaz berlińską firmą wydawniczą ED Bote und Bock, oraz publiczne wykonania utworów m. in. w Berlinie i Warszawie. Warsztat kompozytorski Paderewski rozwijał podczas studiów pod kierunkiem berlińskich pedagogów Friedricha Kiela (1882, harmonia, kontrapunkt) i Heinricha Urbana (1884, instrumentacja), zaś studia pianistyczne u najsławniejszego wówczas wiedeńskiego pedagoga Teodora Leszetyckiego. Ta praca zaowocowała pierwszymi sukcesami na estradach Wiednia, Strasburga, a w pełni dała o sobie znać od chwili debiutu w Salle Erard w Paryżu 3 marca 1888 roku.

Od tego momentu osiągnął sławę nie tylko w całej Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych (od 1891 r.) oraz na innych kontynentach; przez długie lata był najsłynniejszym polskim pianistą, uważanym za największego wirtuoza od czasów F.Liszta. Przeżywał lata największych triumfów u schyłku ubiegłego wieku, ale jego kariera trwała ponad 50 lat- do 1939 roku.

Artysta wsławił się wykonaniami dzieł klasycznych, przede wszystkim romantycznych - był niezrównanym odtwórcą muzyki Chopina (i współredaktorem Dzieł wszystkich F.Chopina). Utrwalił na długo "romantyczny" wzorzec interpretacyjny. Wykonywał też własne utwory. Jest twórcą Koncertu fortepianowego a-moll i Fantazji polskiej, opery Manru, Symfonii h-moll, a przede wszystkim wielu miniatur fortepianowych (ze słynnym do dziś Menuetem G-dur w stylu Mozarta) i autorem pieśni do słów A. Asnyka, A. Mickiewicza, C. Mendesa.

Wybitny artysta, zarazem gorący patriota oraz polityk, przyczynił się znacznie do odzyskania przez Polskę niepodległości. Był premierem rządu i ministrem spraw zagranicznych, a w roku 1919 podpisał Traktat wersalski w imieniu Polski. Paderewski osiągnął też wielki sukces finansowy: księga Guinesa rejestruje jego rekord w kategorii najwyższych za jedną zagraną nutę. Artysta jednak dzielił się hojniez potrzebującymi, łożąc na liczne cele filantropijne i narodowe w kraju, jak i za granicą; na pomoc dla środowisk twórców, intelektualistów, studentów, weteranów wojennych, sierot, bezrobotnych w wielu krajach Europy i USA.

Za swe dokonania artystyczne, polityczne oraz filantropijne otrzymał 12 tytułów doktora honoris causa najsławniejszych uniwersytetów europejskich i amerykańskich, był odznaczony najwyższymi orderami państwowymi Polski, Francji, Anglii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Saksonii, Lombardii i in.
Małgorzata Perkowska - Waszek

Klub Muzyki Współczesnej Malwa   |   ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków   |   tel. 012 4 116 116, klubmw@poczta.onet.pl

Klub Malwa działa przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury: www.lamelli.com.pl