EDUKACJA

Studium Muzyki

Klub Muzyki "Malwa" prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach od 1994 r. Do "Studium Muzyki" przyjmowane są dzieci (w wieku od 7 - 12 lat), które są uzdolnione muzycznie. Nauka trwa sześć lat (kurs dziecięcy) i kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia "Studium Muzyki" Klubu Muzyki "Malwa".

Zajęcia odbywają się w Klubie "Malwa" (od września do czerwca) i obejmują w roku szkolnym: - Naukę gry na instrumencie - keyboardzie, fortepianie, skrzypcach, gitarze klasycznej. Zajęcia odbywają się indywidualnie według specjalnie opracowanych, autorskich programów. Kurs roczny obejmuje 34 godzin lekcyjnych. Na zakończenie każdego semestru odbywa się egzamin, a po zakończeniu każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo.

Fortepian - poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 do 20.00 - Katarzyna Orczyk i Hiroshi Kurotaki
Keyboard - środy w godz. 14.00 do 20.00 - Jacek Włodarczyk
Gitara - poniedziałki i wtorki w godz. 14.00 do 20.00 - Artur Rozlachowski
Skrzypce - czwartki w godz. 14.00 do 20.00 - Maciej Nyklewicz

- Uczestnictwo w odbywających się w Klubie koncertach "Muzykolandia" i innych koncertach zalecanych przez nauczycieli (przynajmniej raz w miesiącu). Koncerty "Muzykolandia" w ostatni czwartek miesiąca prowadzi Katarzyna Słota-MarciniecStudium muzyki - nauczyciele

Od lewej: Jacek Włodarczyk, Maria Lafarowicz-Trościanka, Olena Tyshkovska,
Izabela de Lehenstein Wernld, Jan Baryła, Magdalena Kopacz-Nyklewicz,
Marek Dutkiewicz, Katarzyna Słota-Marciniec


Klub Muzyki Współczesnej Malwa   |   ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków   |   tel. 012 4 116 116, klubmw@poczta.onet.pl

Klub Malwa działa przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury: www.lamelli.com.pl